Akcia na striekanie farieb Plasti Dip – 25%. Akcia plati do 20.05.2015